Histeroskopia, Laparoskopia

Pracując w Oddziałach Położnictwa i Ginekologii Szpitala im. S. Żeromskiego oraz Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie dysponujemy możliwością pełnego panelu leczenia operacyjnego u naszych pacjentek. Zgodnie z trendami najnowszej medycyny dużą ilość zabiegów można wykonać droga endoskopową.


Możemy wykonać następujące zabiegi:

  • histeroskopię diagnostyczna celem oceny jamy macicy i endometrium ( np. niepłodność, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych )
  • histeroskopię operacyjną – np usuwanie polipów jamy macicy, mięśniaków śródjamowych, elektroresekcja endometrium, usuwanie przegród macicy, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych
  • laparoskopię diagnostyczną: np. w diagnostyce niepłodności czy zepołu bólowego miednicy
  • laparoskopię operacyjną: operacje na przydatkach ( jajnikach jajowodach ) - np. Torbiele jajników, wodniaki jajowodów
  • operacje na macicy: laparoskopowe usunięcie trzonu macicy ( LASH ) lub laparoskopowe usunięcie macicy ( TLH )

Oferujemy pełny zakres opieki pooperacyjnej.

U kobiet z nieprawidłowy wynikiem badania cytologicznego przeprowadzamy badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków z szyjki macicy oraz następową oceną wyniku histopatologicznego. Oceniamy potrzebę i ewentualny plan dalszego leczenia zmian.