USG 3D / 4D

Badania ultrasonograficzne wykonujemy na aparacie najnowszej generacji firmy GE Voluson E8

Aparat wyposażony jest w wysokiej jakości głowice włącznie z głowicą objętościową pozwalająca na wykonywanie badań z opcją 3D/4D

USG ginekologiczne:

W zakresie ginekologii wykonujemy badania zarówno głowicą dopochwową, jak i przezbrzuszną. W razie stwierdzanych nieprawidłowości badanie może być uzupełnione o opcję dopplera obrazującą unaczynienie stwierdzanej zmiany. Zmiany kwalifikujące się do leczenia operacyjnego są na miejscu konsultowane i omawiany jest plan i możliwości leczenia operacyjnego – opcje klasycznej chirurgii lub endoskopii ( laparoskopia i histeroskopia ).


W badaniu przezbrzusznym wykonujemy:

 • pomiary długości, grubości i szerokości macicy
 • pomiar gubości oraz oceniamy prawidłowoć endometrium
 • pomiary długośći, grubości i szerokości jajników
 • pomiary stwierdzanych patologii
 • W badaniu dopochwowym wykonujemy:
 • pomiary długości, grubości i szerokości macicy
 • pomiar gubości oraz oceniamy prawidłowoć endometrium
 • pomiary długośći, grubości i szerokości jajników
 • pomiary stwierdzanych patologii
 • ewentualna opcja badania dopplera w celu oceny naczyń w zmianach patologicznych


Istnieje również możliwość ultrasonograficznego monitorowania owulacji oraz ocena jamy macicy i drożności jajowodów po podaniu środka kontrastowego.
Monitorowanie owulacji jest serią badań ultrasonograficznych, które rozpoczynamy około 9 dnia cyklu naturalnego lub stymulowanego. Określamy w nim przyrost oraz ilość pęcherzyków w jajnikach oraz grubośc i wygląd błony śluzowej macicy. Badania kończymy w momencie potwierdzenia lub stwierdzenia braku owulacji.
Ocena jamy macicy ( SIS – saline infusion sonography ) pozwala nam na ocenę jamy macicy oraz ewentualnych jej patologii trudnych do jednoznacznej oceny w klasycznym badaniu ultrasonograficznym. W trakcie tego badania możemy potwierdzić lub wykluczyć przedostawanie się środka kontrastowego przez jajowody.

USG ciąży:

ocena wczesnej ciąży – do 10 tygodnia – potwierdzenie obecnośći ciąży i prawidłowości jej lokalizacji. Wykonujemy pomiary i oceniamy prawidłowośc pęcherzyka ciążowego, pęcherzyka żółtkowego, zarodka oraz obecnośc i częstość czynności jego serca. Na tym etapie odbywa się diagnostyka rodzaju ciąż wielopłodowych co ma zasadnicze znaczenie odnośnie dalszego nadzoru nad taką ciążą. Badanie na tym etapie ciaży często wykonywane jest głowicą dopochwową.

Badania przesiewowe ciąży:

11+0  - 13+6 tyg ciąży – jedno z najważniejszych badań w ciąży. Oceniamy budowę ( anatomię dziecka ) - ocena główki – czaszka i mózg, klatki piersiowej z sercem, jamy brzusznej z żołądkiem i pęcherzem moczowym, kręgosłupa oraz kończyn górnych i dolnych. W znakomitej większości badań możemy wykonać wczesną ocenę budowy serca: jego położenie i oś, napływ do obydwu komó serca oraz zobrazować naczynia wychodzące z serca płodu.
Wykonujemy pomiar długości dziecka – tzw długości ciemieniowo – siedzeniowej ( CRL) – jest to najdokładniejszy parametr stwerdzający faktyczny wiek ciąży.

Dodatkowo oceniamy markery genetyczne:

 • przezierność karku ( NT)
 • przepływ przez zastawkę trójdzielną w sercu płodu ( TV)
 • przepływ w przewodzie żylnym (DV)
 • prawidłowość kostnienia kości nosowych ( NB )
 • wady wrodzone związane z nieprawidłowościami genetycznymi ( np. Przepuklina pępkowa, przepuklina przeponowa )
 • „małe „ markery związane z zespołami genetycznymi np. hperechogenne jelita
 • Na podstawie tak przeprowadzonego badania certyfikowany przez FMF lekarz może wykonać komputerową analizę ryzyka aberracji chromosomowych u płodu.
 • Dodatkowo oceniamy ilośc płynu owodniowego, lokalizację i wygląd kosmówki ( łożyska ) oraz diagnozujemy ciąże wielopłodowe – ilośc łożysk i worków owodniowych , co jest niezmiernie ważne w dalszym nadzorze nad ciążą wielopłodową.

Badanie takie cechuje się wysoką dokładnością i jest zalecane u wszystkich kobiet będących w ciąży.

18- 23 tyg. Ciąży – równie ważne badanie jak badanie I trymestru ciąży. Polega na szczegółowej ocenie rozwoju i budowy dziecka ze szczegółową oceną serca płodu.
Wykonujemy biometrię płodu, czyli pomiary główki ( BPD, HC ), brzuszka ( AC ) oraz kości długich ( udowa i ramienna Fl, Hl) – i na ich podstawie oceniamy masę płodu
Ocena anatomii dziecka:

 • -główka: kości czaszki, ocena twarzoczaszki, ocena mózgu, pomiar długości kości nosowych oraz fałdu karkowego ( NF )
 • -szyja płodu
 • klatka piersiowa ( żebra, płuca, serce, przepona ) - szczegółowa ocena serca
 • jego położenia, wielkości , osi serca
 • ilości
 •  jam serca, ciągłości i prawidłowości budowy przegrody międzykomorowej oraz międzyprzedsionkowej, dróg wypływu z lewej i prawej komory serca, łuków tętniczych, obrazu 3 naczyń w górnym śródpiersiu, ocena częstości i rytmu serca.
 • Jama brzuszna – ocena ciągłości powłok, budowy i położenia żołądka, nerek, wątroby, jelit
 • miednica – pęcherz moczowy, talerze biodrowe, tętnicę pępkowe
 • szkielet płodu – dokładna ocena kręgosłupa oraz kości kończyn

W badaniu tym oceniamy również łożysko, ilość płynu owodniowego oraz budowę macicy.
Badanie może być poszerzone o ocene przepływów naczyniowych ( tętnice maciczne, tętnice i żyła pępkowa, tętnica środkowa mózgu u płodu, przepływ w przewodzie żylnym ) oraz pomiar długości szyjki macicy.


28 – 32 tyg ciąży – jest to tzw. Badanie III trymestru ciąży. Pozwala na ocene rozwoju dziecka, jego anatomii, trendy przyrostu masy płodu na podstawie pomiarów biometrii.
Ocena szacunkowej masy płodu pozwala nam na ocene jej prawidłowości lub ewentualnego postawienia wstępnego rozpoznania hipotrofii płodu ( IUGR ). Wykonujemy to odnosząc pomiary do siatek centylowych dla danego wieku ciążowego.
Oceniamy częstość czynności serca płodu
Oceniamy położenie płodu
Oceniamy indeks płynu owodniowego, lokalizację i dojrzałość łożyska.
Krążenie obwodowe oceniamy dokonując pomiarów przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, tętnicy pępkowej oraz przewodzie żylnym.
Po tak przeprowadzonym badaniu możemy ocenić dobrostan płodu.

USG piersi: wykonywane głowicą liniową o wysokiej częstotliwości, pozwala na zobrazowanie zmian patologicznych o wymiarach kilku milimetrów. Oceniamy budowe piersi oraz obecnośc patologii i konieczność ich dalszej diagnostyki. W skład badania wchodzi również ocena węzłów chłonnych pachy oraz ewentualne unaczynienie zmian w badaniu Dopplera.